Mocions/Propostes

Mocions-Propostes

En aquesta pàgina es pretén mostrar l’activitat dels Grups Municipals amb les mocions i propostes presentades als Plens. Plasmar amb el nombre de mocions o propostes presentades la seva participació política i el seu impacte dins de l’activitat política de l’Ajuntament.

Saber el nombre de mocions i propostes presentades per cada grup a cada Ple, si han estat aprovades o rebutjats, permet saber al ciutadà que fa cada Grup i la seva participació i activitat política.

Tota la informació està extreta de:
Les copies de les mocions i propostes publicats al web de l’Ajuntament http://www.reus.cat/ajuntament/mocions-precs-i-preguntes-al-ple 
Extractes de les actes dels Plens publicades al web, on es tracten les mocions i propostes. http://www.reus.cat/ajuntament/extractes-del-ple

MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES AL 2015
Relació de mocions i propostes presentades pels grups municipals 2015