Transparència Internacional (ITA2014)

Transparencia Internacional (TI) és la única organització no governamental a escala universal dedicada a combatre la corrupció, congregant a la societat civil, sector privat i governs en una amplia coalició global.

Aquesta organització elabora uns “Índex de Transparència” que publica Transparencia Internacional España. Aquests mesuren el nivell de transparència de les institucions públiques que vulguin ser sotmeses a aquesta avaluació. Aquests índex es basen en avaluar de les dades i la informació que fan pública en la seva pàgina web en relació a vuitanta indicadors i àrees de transparència de cada índex, seguint una metodologia concreta i explicada al web de l’organització.

Si voleu més informació podeu consultar el web del Transparencia Internacional i els seus diferents apartats a http://www.transparencia.org.es/

L’Ajuntament de Reus es va voler sotmetre a aquesta avaluació per conèixer el seu grau de transparència segons els 80 indicadors que la mesuren.

El 29 de Gener es van presentat els Resultats dels Índex de Transparència dels Ajuntaments ITA 2014. En aquesta avaluació l’Ajuntament de Reus va obtindre una puntuació de 90 punts sobre 100.

Aquest apartat de l’Observatori pretén mostrar els Índex per apartats, indicar a quin lloc concret del web institucional son les dades que s'avaluen en cada punt i indicar en quins punts no s'ha obtingut puntuació.

A més de mostrar la informació de forma clara i estructurada, pretenem que sigui una manera de pressionar al Consistori de que millori els aspectes en els que ha obtingut puntuacions nul·les i per tant, millori la informació disponible pels ciutadans.