Consultes fetes fins a avui

Llista de consultes realitzades per ciutadan@s com tu.Formula una consulta nova
Data mínima
Data màxima
Text
Esperant validació per l'OCMR
1 Consultes
Consulta acceptada per l'OCMR
3 Consultes
Consulta rebutjada per l'OCMR
17%
Esperant resposta de l'administració
0 Consultes
Resposta tot esperant valoració
6 Consultes
Resposta considerada satisfactòria
0%
Resposta considerada no satisfactòria
0%
Desplegant 1-8 de 9 resultats.
14-02-2016
Pressupost nova campanya de Nadal 2016
Voldria conèixer la despesa ha realitzat en la campanya de Nadal 2015 i la nova despesa per 2016.
21-05-2016
Nou espai comercial - Fira de Reus
Voldria saber quines compensacions ha ofert l'Ajuntament de Reus a Metrovacesa pel fet d'obrir l'espai comercial Fira de Reus.
21-05-2016
Comerç local
Quines mesures aplica, o aplicarà, l'Ajuntament de Reus per potenciar el comerç local després de l'obertura de l'espai comercial Fira de Reus?
04-02-2016
Sobre els beneficis que aporta la Fira

Voldria saber quins han estat els costos de posar en funcionament el complex de la Fira i quins són els beneficis previstos des d'un punt de vista municipal. Ha ofert l'Ajuntament contraprestacions a Metrovacesa? En cas positiu, quines? No és la Fira d'alguna manera un perill per al comerç tradicional i de proximitat? Com es preocupa l'Ajuntament per potenciar aquest comerç?

14-02-2016
Pressuposts comparatius 2015-16 òrgans de govern
Voldria conèixer les variacions en el pressupost de l'apartat Alcaldia, òrgans de govern, pel 2016 i les seves variacions del 2015. Poden explicar els increments en indemnitzacions per raó de servei o d'atencions protocolàries, si es produeixen.
Gràcies
14-02-2016
Inversió realitzada en l'any 2015 en Mas Beltran
Voldria conèixer els diners obtinguts per part del lloguer social de les persones i famílies viuen en Mas Beltran, així com la inversió que ha fet l'Ajuntament de Reus en aquests habitatges de lloguer social en el manteniment d'instal·lacions. Per últim, voldria conèixer la despesa que ha implicat tenir durant mesos seguretat privada al recinte de Mas Beltran i de quina partida s'ha tret.
14-02-2016
Tramitació ajudes lloguer social 2015
1. S'ha produit realment una inversió de 238.500 euros en lloguer social durant l'any 2015.
2. Quina és la inversió per l'any 2016.
3. Quin és el perfil de persones o families han recaigut aquestes ajudes.
17-03-2016
Presentació de Pressupost en format en format excel
Que en exercici del titol de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sollicito l'accés a la informació pública següent:
L'ajuntament de Reus, en el seu esforç per la transparència publica molta informació de la seva activitat així com els pressupostos en tots els seus programes. Es pos de l'objetiu que crec que compartim l'Ajuntament i el OCM Reus, us demanem que poseu a disposició dels ciutadans i del OCM els pressupostos en formats de full de càlcul (excel o open office) o en el seu defecte en format csv. 
▲   pujar al principi