Tramitació ajudes lloguer social 2015

Formulada14-02-2016 per Redondo Moltó
EstatResposta tot esperant valoració
Lliurada25-02-2016, Nº de registre: 8696
TipusGenèrica
Compartir
1. S'ha produit realment una inversió de 238.500 euros en lloguer social durant l'any 2015.
2. Quina és la inversió per l'any 2016.
3. Quin és el perfil de persones o families han recaigut aquestes ajudes.
Afegeix comentari
Resposta: 24-03-2016
Ajudes lloguer socialVota0Vota0

De: Anna Gonzalez Alemany <annagonzalez@reus.cat>
> Para: info@obsciutadareus.cat
> Fecha: 24 de marzo de 2016 a las 14:08
> Asunto: Petició de transparència, accés a la informació pública i bon govern
>
>
>
> Benvolguts,
>
>
> En relació a les peticions de dret d'accés a la informació pública presentades
> a
> l'Ajuntament de Reus amb núm de registre d'entrada 2016008691 i 2016008696  i
> en l'exercici de la llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a
> la
> informació pública i bon govern, li comuniquem el següent.
>
> us fem arribar un informe dels serveis técnics corresponents que fan
> referència
> a la infomació que sol·licita.
>
>
> (See attached file: Resposta Peticions Informacio LLoguer Social-Mas
> Bertran.pdf)

Afegeix comentari