Pressuposts comparatius 2015-16 òrgans de govern

Formulada14-02-2016 per Redondo Moltó
EstatResposta tot esperant valoració
Lliurada25-02-2016, Nº de registre: 8695
TipusGenèrica
Compartir
Voldria conèixer les variacions en el pressupost de l'apartat Alcaldia, òrgans de govern, pel 2016 i les seves variacions del 2015. Poden explicar els increments en indemnitzacions per raó de servei o d'atencions protocolàries, si es produeixen.
Gràcies
Afegeix comentari
Resposta: 24-03-2016
Organs de Govern Vota0Vota0


 De: Anna Gonzalez Alemany <annagonzalez@reus.cat>
> Para: info@obsciutadareus.cat
> Fecha: 24 de marzo de 2016 a las 14:11
> Asunto: Petició de transparència, accés a la informació pública i bon govern
>
>
>
>
> Benvolguts,
>
>
> En relació a les peticions de dret d'accés a la informació pública presentades
> a
> l'Ajuntament de Reus amb núm de registre d'entrada 2016008695  i  en
> l'exercici
> de la llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
> pública i bon govern, li comuniquem el següent.
>
> us fem arribar un informe dels serveis técnics corresponents que fan
> referència
> a la infomació que sol·licita.
>
> (See attached file: RESPOSTA PRESSUPOST ALCALDIA -ORGANS GOVERN COMPARATIU
> 16-15_2.pdf)
 
 

Afegeix comentari