Inversió realitzada en l'any 2015 en Mas Beltran

Formulada14-02-2016 per Redondo Moltó
EstatResposta tot esperant valoració
Lliurada25-02-2016, Nº de registre: 8691
TipusGenèrica
Compartir
Voldria conèixer els diners obtinguts per part del lloguer social de les persones i famílies viuen en Mas Beltran, així com la inversió que ha fet l'Ajuntament de Reus en aquests habitatges de lloguer social en el manteniment d'instal·lacions. Per últim, voldria conèixer la despesa que ha implicat tenir durant mesos seguretat privada al recinte de Mas Beltran i de quina partida s'ha tret.
Resposta: 24-03-2016
Vota0Vota0

De: Anna Gonzalez Alemany <annagonzalez@reus.cat>
> Para: info@obsciutadareus.cat
> Fecha: 24 de marzo de 2016 a las 14:08
> Asunto: Petició de transparència, accés a la informació pública i bon govern
>
>
>
> Benvolguts,
>
>
> En relació a les peticions de dret d'accés a la informació pública presentades
> a
> l'Ajuntament de Reus amb núm de registre d'entrada 2016008691 i 2016008696  i
> en l'exercici de la llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a
> la
> informació pública i bon govern, li comuniquem el següent.
>
> us fem arribar un informe dels serveis técnics corresponents que fan
> referència
> a la infomació que sol·licita.
>
>
> (See attached file: Resposta Peticions Informacio LLoguer Social-Mas
> Bertran.pdf)

Afegeix comentari