Sobre els beneficis que aporta la Fira

Formulada04-02-2016 per Magda Segura Roig
EstatResposta tot esperant valoració
Lliurada25-02-2016, Nº de registre: 8698
TipusGenèrica
Compartir

Voldria saber quins han estat els costos de posar en funcionament el complex de la Fira i quins són els beneficis previstos des d'un punt de vista municipal. Ha ofert l'Ajuntament contraprestacions a Metrovacesa? En cas positiu, quines? No és la Fira d'alguna manera un perill per al comerç tradicional i de proximitat? Com es preocupa l'Ajuntament per potenciar aquest comerç?

Afegeix comentari
Resposta: 24-03-2016
Vota0Vota1

Benvolguts,
>
>
> En relació a les peticions de dret d'accés a la informació pública presentades
> a
> l'Ajuntament de Reus amb núm de registre d'entrada 2016008698 i  en l'exercici
> de la llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
> pública i bon govern, li comuniquem el següent.
>
> La infomació que sol·licita requereix i genera una tasca complexa en la seva
> elaboració, per la quantitat de departaments implicats i la seva
> heterogeneïat,
> per la qual cosa els hi demanaríem que deterrminin amb més precisió la
> informació que volen.
>
>
>
>
> Qualsevol cosa restem a la seva disposició i agrairíem confirmació de
> l'entrega
> del correu
>
> Atentament,
>
>
> Anna Gonzàlez Alemany
> Participació, Ciutadania i Transparència
annagonzalez@reus.cat
> 977 010 229 / 695 651 633
>