Presentació de Pressupost en format en format excel

Formulada17-03-2016 per Dolors Blasco
EstatResposta tot esperant valoració
Lliurada18-03-2016, Nº de registre: 11436
TipusGenèrica
Compartir
Que en exercici del titol de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sollicito l'accés a la informació pública següent:
L'ajuntament de Reus, en el seu esforç per la transparència publica molta informació de la seva activitat així com els pressupostos en tots els seus programes. Es pos de l'objetiu que crec que compartim l'Ajuntament i el OCM Reus, us demanem que poseu a disposició dels ciutadans i del OCM els pressupostos en formats de full de càlcul (excel o open office) o en el seu defecte en format csv. 
Afegeix comentari
Resposta: 19-04-2016
Vota0Vota0

Benvoluguts,
>
>
>
> En relació a la petició de dret d'accés a la informació pública presentada a
> l'Ajuntament de Reus amb núm de registre d'entrada 201611435 i en l'exercici
> de
> la llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació
> pública i bon govern, li comuniquem el següent,
>
> Ja hem posat a disposició dels ciutadans dins el portal de transparència
http://transparencia.reus.cat la informació actualitzada del pressupost en
> format full de calcul.
>
> Qualsevol cosa restem a la seva disposició i agrairíem confirmació de
> l'entrega
> del correu.
>
>
>
> Atentament,
>
>
>
> Anna Gonzàlez Alemany
> Participació, Ciutadania i Transparència
annagonzalez@reus.cat
info.participacio@reus.cat
> 977 010 029 / 695 651 633
>

Afegeix comentari